கச்சிஅனேகதங்காவதேஸ்வரர் திருக்கோயில் | Kachi Anekadhangavadeswarar Temple

அருள்மிகு கச்சிஅனேகதங்காவதேஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:கச்சிஅனேகதங்காவதேஸ்வரர் அம்மன்/தாயார்:காமாட்சி தீர்த்தம்:தாணு தீர்த்தம் ஆகமம்/பூஜை :காமீகம் புராண பெயர்:திருக்கச்சி அனேகதங்காவதம் ஊர்:காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்:காஞ்சிபுரம் மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: தேவாரப்பதிகம் சுந்தரர் கட்டு மயக்கம் அறுத்தவர் கைதொழுது ஏத்தும் இடம்கதி…

கேதாரீஸ்வரர் திருக்கோயில் | Kedareswarar Temple

அருள்மிகு கேதாரீஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:கேதாரீஸ்வரர்அம்மன்/தாயார்:கேதார கவுரிதீர்த்தம்:உதககுண்ட தீர்த்தம், கவுரி குண்டம், மந்தாகினி தீர்த்தம்.ஊர்:கேதார்நாத்மாவட்டம்:ருத்ரப்ரயாக்மாநிலம்:உத்தராஞ்சல் பாடியவர்கள்: சம்பந்தர், சுந்தரர் கடுக்கள்தின்று கழிமீன் கவர்வார்கள் மாசுடம்பினர் இடுக்கண்உய்ப்பார் அவர்எய்த வொண்ணா இடம்என்பரால் அடுக்கநின்றவ் அறவுரைகள் கேட்டாங்கு…

அகஸ்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் | Agastheeswarar Temple

அருள்மிகு அகஸ்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:அகஸ்தீஸ்வரர்(அக்ஞீசரம் உடையவர்)அம்மன்/தாயார்:அகிலாண்டேஸ்வரிதல விருட்சம்:வன்னி மரம்தீர்த்தம்:அக்னி , கன்வ தீர்த்தம்புராண பெயர்:கிளிஞனூர், திருக்கிளியன்னவூர்ஊர்:கிளியனூர்மாவட்டம்:விழுப்புரம்மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: திருஞான சம்பந்தர் தேவாரப்பதிகம் தார் சிறக்கும் சடைக்கு அணி வள்ளலின் சீர் சிறக்கும் துணைப்பதம்…

புண்ணியகோடியப்பர் திருக்கோயில் | Punniyakottiyappar Temple

அருள்மிகு புண்ணியகோடியப்பர் திருக்கோயில் மூலவர்:புண்ணியகோடியப்பர், இடைவாய் நாதர்உற்சவர்:திருவிடைவாயப்பர்அம்மன்/தாயார்:அபிராமி, உமைதல விருட்சம்:கஸ்தூரி அரளிதீர்த்தம்:புண்ணியகோடி தீர்த்தம்ஆகமம்/பூஜை :சிவாகமம்புராண பெயர்:திருவிடைவாய்ஊர்:திருவிடைவாசல்மாவட்டம்:திருவாரூர்மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: திருஞானசம்பந்தர் மறியார் கரத்து எந்தை அம்மாது உமையோடும் பிரியாத பெம்மான் உறையும் இடம் என்பர்…

திருக்கேதீச்வரர் திருக்கோயில் | Temple

அருள்மிகு திருக்கேதீச்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:திருக்கேதீச்வரர்அம்மன்/தாயார்:கவுரிதல விருட்சம்:வன்னி மரம்தீர்த்தம்:பாலாவிஊர்:மன்னார் மாவட்டம்மாவட்டம்:இலங்கைமாநிலம்:மற்றவை பாடியவர்கள்: புத்திராய்ச் சில புனைதுகில் உடையவர் புறனுரைச் சமண்ஆதர் எத்தர் ஆகிநின்று உண்பவர் இயம்பிய ஏழைமை கேளேன்மின் மத்த யானையை மறுகிட உரிசெய்து…

கோணேஸ்வரர் திருக்கோயில் | Temple

அருள்மிகு கோணேஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:கோணேஸ்வரர்அம்மன்/தாயார்:மாதுமையாள்தல விருட்சம்:கல்லால மரம்தீர்த்தம்:பாவநாசம்ஊர்:திருகோணமலைமாவட்டம்:இலங்கைமாநிலம்:மற்றவை பாடியவர்கள்: குற்றமிலாதார் குரைகடல் சூழ்ந்த கோணமா மலையமர்ந் தாரைக் கற்றுணர் கேள்விக் காழியர் பெருமான் கருத்துடை ஞானசம் பந்தன் உற்றசெந் தமிழார் மாலையீ ரைந்தும்…

ஸ்ரீசைலம் மல்லிகார்ஜுனர் திருக்கோயில் | Mallikarjunar Temple

அருள்மிகு மல்லிகார்ஜுனர் திருக்கோயில் மூலவர்:மல்லிகார்ஜுனர்,( ஸ்ரீ சைலநாதர், ஸ்ரீபர்ப்பதநாதர்)அம்மன்/தாயார்:பிரமராம்பாள், பருப்பநாயகிதல விருட்சம்:மருதமரம், திரிபலாதீர்த்தம்:பாலாநதிபுராண பெயர்:திருப்பருப்பதம்ஊர்:ஸ்ரீசைலம்மாவட்டம்:கர்நூல்மாநிலம்:ஆந்திர பிரதேசம் பாடியவர்கள் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் தேவாரப்பதிகம் சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ் சூழ்தர வரைக்கசைத்தான் இடுமணி யெழிலானை யேறல…

மகாபலேஸ்வரர் திருக்கோயில் | Mahabaleswarar Temple

அருள்மிகு மகாபலேஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:மகாபலேஸ்வரர், பிராணலிங்கேஸ்வரர், ஆத்மலிங்கேஸ்வரர்அம்மன்/தாயார்:கோகர்ணேஸ்வரி, தாமிரகவுரி, பத்ரகர்ணிதீர்த்தம்:கோடி தீர்த்தம், தாம்ர குண்டம்புராண பெயர்:திருக்கோகர்ணம்ஊர்:திருக்கோகர்ணம்மாவட்டம்:உத்தர் கன்னடாமாநிலம்:கர்நாடகா பாடியவர்கள்: திருஞானசம்பந்தர், அப்பர் தேவாரப்பதிகம் பிறையோடு பெண்ணொருபால் வைத்தான் றான்காண் பேரவன்காண் பிறப்பொன்று மில்லாதான்…

மகாதேவர் திருக்கோயில் | Mahadeva Temple

அருள்மிகு மகாதேவர் திருக்கோயில் மூலவர்:மகாதேவர், அஞ்சைக்களத்தீஸ்வரர்,அம்மன்/தாயார்:உமையம்மைதல விருட்சம்:சரக்கொன்றைதீர்த்தம்:சிவகங்கைபுராண பெயர்:திருவஞ்சிக்குளம்ஊர்:திருவஞ்சிக்குளம்மாவட்டம்:திருச்சூர்மாநிலம்:கேரளா பாடியவர்கள்: சுந்தரர் தேவாரப்பதிகம் தலைக்குத்தலை மாலை அணிந்த தென்னே சடைமேற்கங்கை வெள்ளம் தரித்த தென்னே அலைக்கும் புலித்தோல் கொண்டு அசைத்த தென்னே அதன்மேற்கத…

மகாகாளேஸ்வரர் திருக்கோயில் | Maha Kaleswarar Temple

அருள்மிகு மகாகாளேஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:மகாகாளேஸ்வரர்உற்சவர்:சந்திரசேகரர்அம்மன்/தாயார்:குயில்மொழி நாயகி, மதுர சுந்தர நாயகிதல விருட்சம்:புன்னைதீர்த்தம்:மாகாள தீர்த்தம்ஆகமம்/பூஜை :சிவாகமம்புராண பெயர்:திருஇரும்பைமாகாளம்ஊர்:இரும்பைமாவட்டம்:விழுப்புரம்மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: திருஞானசம்பந்தர் தேவாரப்பதிகம் பூசுமாசில் பொடியான் விடையான் பொருப்பான்மகள் கூச ஆனை உரித்த பெருமான் குறை…